Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

T-Mobile Polska traktuje ochronę danych osobowych priorytetowo. Przykładamy wagę do tego, aby informować użytkownika, jakie dane osobowe gromadzimy podczas korzystania z naszego serwisu, w jaki sposób je przetwarzamy i w jaki sposób użytkownik może na to wpływać. W celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciem stosujemy kompleksowe zabezpieczenia techniczne i wewnętrzne zgodne z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).


2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane dostępowe / pliki dzienników serwera:

W trakcie korzystania z naszego serwisu adres IP urządzenia, z którego użytkownik korzysta (komputer itp.), jest zapisywany w tzw. plikach dziennika. Zachowywane w protokołach dane są wykorzystywane na podstawie art. 6. rozdz. 1 f) RODO wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności zapobiegania próbom włamania na nasze serwery oraz do analizy statystycznej. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim i są usuwane najpóźniej po czterech tygodniach.

Analiza stron internetowych za pomocą usługi Webtrekk / stosowanie ciasteczek:

Na mocy regulacji prawnych sporządzamy samodzielnie lub przez usługodawców profile użytkowników opatrzone pseudonimem. Identyfikacja tożsamości użytkownika nie jest przy tym możliwa. Nie łączymy danych profilu z innymi informacjami o danej osobie.  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgodnie z art. 6 rozdz. 1 f) RODO nasz interes w analizie statystycznej korzystania z serwisu oraz wykorzystanie danych do optymalizacji i dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika. Poniżej informujemy o procedurach stosowanych w serwisie oraz o tym, w jaki sposób można w dowolnym momencie się im sprzeciwić.

Korzystamy z usług firmy Webtrekk GmbH, aby gromadzić dane statystyczne na temat korzystania z serwisu i optymalizować naszą ofertę. Firma Webtrekk GmbH posiada certyfikat TÜV w zakresie ochrony danych, w obszarze oprogramowania do web controllingu. Podczas korzystania z naszego serwisu gromadzone i analizowane są informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Dane są gromadzone poprzez piksel pomiarowy, zintegrowany z każdą stroną. Do rozpoznania wykorzystywana jest sygnatura tworzona z różnych informacji przesyłanych automatycznie z komputera użytkownika. Ponadto Webtrekk wykorzystuje następujące ciasteczka:

- ciasteczka sesyjne (do rozpoznawania sesji, trwałość: jedna sesja)
- ciasteczka stałe (do rozpoznawania nowego/stałego klienta: 6 miesięcy)
- ciasteczka opt-out (w przypadku sprzeciwu wobec śledzenia: 60 miesięcy)

Webtrekk GmbH zapisuje adres IP tylko w skróconej (zanonimizowanej) formie i stosuje go tylko do rozpoznawania sesji, geolokalizacji (do poziomu miast) i do obrony przed atakami. Adres IP jest od razu usuwany, dzięki czemu zgromadzone dane są spseudonimizowane. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Webtrekk, korzystając z linku: Nie zgadzam się na śledzenie w ramach usługi Webtrekk!

Subskrypcja ofert pracy:

Tworząc konto w naszym serwisie, umożliwiające subskrypcję ofert pracy, użytkownik musi podać swój adres e-mail. Jest on zapisywany i przetwarzany na podstawie art. 6 rozdz. 1 f) RODO, abyśmy mogli regularnie przesyłać na ten adres interesujące dla użytkownika oferty pracy. Adres e-mail jest przechowywany i przetwarzany do momentu zrezygnowania z subskrypcji przez użytkownika. Może on w każdej chwili wyłączyć subskrypcję ofert pracy, klikając w link zamieszczony w przesłanej przez nas wiadomości, i tym samym wnieść sprzeciw wobec przechowywania i przetwarzania adresu e-mail.


3. Korzystanie z usług i treści stron trzecich:

W naszym serwisie wykorzystujemy treści podmiotów trzecich. W chwili wejścia na stronę serwisu może zostać przesłany do jednego lub więcej podmiotów zewnętrznych adres IP użytkownika.

Poprzez korzystanie z tych treści jesteśmy w stanie z wysokim stopniem szczegółowości zaprezentować oferty pracy i odpowiednie branże i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę i dostosować ją do zainteresowań użytkownika. Podstawę prawną korzystania z treści podmiotów trzecich stanowi art. 6 rozdz. 1 f) RODO.

Poniżej prezentujemy wykaz podmiotów zewnętrznych i wykorzystywane treści oraz hiperłącza do ich polityki prywatności. Nie mamy wpływu na procedury pobierania i przetwarzania danych ani nie znamy zakresu ich pobierania, celu przetwarzania oraz okresu przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania danych gromadzonych przez poszczególne podmioty trzecie.

- Mapy w ramach usługi Mapy Google podmiotu zewnętrznego Google LLC, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/

- Kanał podmiotu zewnętrznego Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; https://twitter.com/privacy


4. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Na naszych stronach są zainstalowane wtyczki portali społecznościowych. Obecnie korzystamy z następujących wtyczek: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, kununu, whatchado, Xing i LinkedIn.

Aby zapewnić użytkownikowi pełną kontrolę nad jego danymi, stosujemy tzw. podwójne kliknięcie. Oznacza to, że w trakcie korzystania z naszego serwisu zasadniczo nie są przesyłane do operatorów wtyczek żadne dane osobowe użytkownika. Operatora wtyczki można rozpoznać po odpowiednim oznaczeniu ikony w postaci inicjału lub logo. Umożliwiamy bezpośrednie połączenie z operatorem wtyczki poprzez przycisk. Tylko poprzez kliknięcie w zaznaczone pole i tym samym aktywację operator wtyczki otrzymuje informację o tym, jaką stronę naszego serwisu użytkownik odwiedził. Ponadto przesyłane są inne dane, w szczególności adres IP. Poprzez aktywację wtyczki przekazywane są zatem dane osobowe użytkownika do poszczególnych operatorów wtyczek i przez nich zapisywane.

Poprzez wtyczki umożliwiamy użytkownikowi dostęp do naszych profili firmowych w portalach społecznościowych, udostępnianie ofert pracy i tym samym interakcję z innymi użytkownikami. Dzięki temu optymalizujemy naszą ofertę i możemy dostosować ją do zainteresowań użytkownika. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 rozdz. 1 f) RODO.

Nie mamy wpływu na procedury pobierania i przetwarzania danych ani nie znamy zakresu ich pobierania, celu przetwarzania oraz okresu przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania danych gromadzonych przez poszczególne portale społecznościowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danego portalu społecznościowego.

- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php
- Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; https://twitter.com/privacy
- Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388
- Google Inc.,1600 Ampitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/
- YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Brno, CA 94066, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
- kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wien, AT; https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
- whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, AT; https://www.whatchado.com/de/terms
- XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://xing.com/privacy
- LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


5. Prawa użytkownika

Użytkownik w każdej chwili może żądać nieodpłatnego dostępu do takich informacji jak zakres, pochodzenie i odbiorcy danych przechowywanych na jego temat oraz cel ich przechowywania, art. 15 RODO. Ponadto użytkownik może w każdej chwili żądać sprostowania lub usunięcia nieprawdziwych danych, art. 16–17 RODO. Użytkownik ma również prawo wnosić skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa ustanowionego w RODO, art. 77.


6. Kontakt

W razie pytań jesteśmy dostępni pod następującymi adresami: https://www.telekom.com/en/careers/global-careers/contact

Ponadto w każdej chwili można się zwrócić do inspektora ochrony danych spółki Deutsche Telekom AG, Herrn Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

Idz do nawigacji Idz na poczatek strony