Przepisy prawne

T-Mobile Polska S.A. nie gwarantuje kompletności, dokładności i aktualności wszelkich informacji znajdujących się na tej stronie. Dotyczy to również wszelkich linków prowadzących do innych stron internetowych. T-Mobile Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, które są dostępne poprzez te linki T-Mobile Polska S.A. zachowuje prawo do modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Pod żadnym względem, T-Mobile Polska S.A. nie zaakceptuje odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane brakiem dostępności lub utratą danych w związku z wykorzystaniem odpowiednio dokumentów lub informacji poprzez dostępne funkcje na tej stronie. T-Mobile Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe udostępniane przez inne podmioty, jak też treść publikowaną lub w inny sposób udostępnianą przez jakiekolwiek inne podmioty. T-Mobile Polska S.A. nie odpowiada też za ewentualny brak dostępności danych, ich utratę lub wykorzystanie przez podmioty do tego nieupoważnione.
Idz do nawigacji Idz na poczatek strony